O nama

O Matici hrvatskoj

Matica hrvatska, pod imenom »Matica ilirska«, osnovana je u doba hrvatskoga narodnoga preporoda davne 1842. godine, kada se osjećala potreba za osnivanjem hrvatskog književno-izdavačkog poduzeća.
Matica hrvatska nikada nije u svome radu priznavala niti društvene, niti obrazovne razlike među Hrvatima, pa tako ni upravne ni političke granice koje su dijelile hrvatski narod.

Danas je Matica hrvatska najveći nakladnik knjiga i časopisa u Hrvatskoj te priređuje obilje različitih kulturnih i znanstvenih manifestacija; predstavljanja knjiga, znanstvene simpozije, okrugle stolove, stručna i znanstvena predavanja, koncerte te kazališne predstave.

Link na webstranicu Matice Hrvatske Zagreb

 

 

Nastanak MH München

 

Na Antunovo 1990. u Zagrebu pod predsjedanjem predsjednika Matice hrvatske, gospodina Petra Šegedina, Joze Ivičevića i Stjepana Babića s jedne strane, te predstavnika inicijativnog odbora društva prijatelja Radovana Radasa, Vlatka Bungića i Ilije Mioča s druge strane, donesena je odluka da se u Münchenu, osnuje društvo prijatelja Matice hrvatske, budući da tadašnja pravila nisu dozvoljavala osnivanje ogranaka izvan domovine. Inicijativni odbor je s oduševljenjem prihvatio tu odluku i odmah se prihvatio posla. Nakon nekoliko mjeseci u travnju 1991. u Münchenu je ustoličen prvi ogranak izvan domovine.

Društvo je sudski registrirano pod ime­nom: Matica hrvatska e.V.


Ciljevi Matice hrvatske e.V. München:

 

organiziranje znanstvenih simpozija i stručnih predavanja;

promicanje hrvatske kulture u slici i rječi;

suradnja sa hrvatskim i njemačkim društvima;

suradnja s hrvatskim institucijama u domovini i dijaspori;

suradnja s hrvatskim katoličkim misijama i drugim crkvenim institucijama.


Zahvaljujemo svima na suradnji, a posebice onima koji su nam do sada pomagali materialno i moralno.