Uprava

Predsjednik
Trpimir Mioč
Kontakt

  trpimir_mioc.jpg


1. Dopredsjednica
Tamara Ferenčak 

Kontakt

tamara ferencak  


2. Dopredsjednica
 Dr. Neda Caktaš

Kontakt

neda caktas 


Tajnica
 Mirjana Šarac-Petrić

Kontakt

mirjana sarac petric 


Rizničar
 Ante Mihalj

Kontakt

ante mihalj

 


 

 Članovi proširenog odbora

Dario Čoklica
Kontakt

 dario coklica

Alen Jakovac
Kontakt

Alen Jakovac

Petra Jakovac
Kontakt

 kein bild

Orlando Medo
Kontakt 

 Medo Orlando

 

 Ante Moro
Kontakt

 Ante Moro