Cilj Matice je promicanje hrvatskog kulturnog identiteta u područjima umjetničkoga, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života te postati glavna okosnica kulturnog života Hrvata i prijatelja Hrvatske u Münchenu. Želimo postati svojevrsno "ognjište" oko kojeg će se okupljati svi oni kojima je stalo do očuvanja hrvatske riječi, kulture te kvalitetnog međusobnog druženja.

Nastanak MH München

Na Antunovo 1990. u Zagrebu pod predsjedanjem predsjednika Matice hrvatske, gospodina Petra Šegedina, Joze Ivičevića i Stjepana Babića s jedne strane, te predstavnika inicijativnog odbora društva prijatelja Radovana Radasa, Vlatka Bungića i Ilije Mioča s druge strane, donesena je odluka da se u Münchenu, osnuje društvo prijatelja Matice hrvatske, budući da tadašnja pravila nisu dozvoljavala osnivanje ogranaka izvan domovine.

Inicijativni odbor je s oduševljenjem prihvatio tu odluku i odmah se prihvatio posla. Nakon nekoliko mjeseci u travnju 1991. u Münchenu je ustoličen prvi ogranak izvan domovine.

Društvo je sudski registrirano pod ime­nom: Matica hrvatska e.V.

  • organiziranje znanstvenih simpozija i stručnih predavanja;
  • promicanje hrvatske kulture u slici i rječi;
  • suradnja sa hrvatskim i njemačkim društvima;
  • suradnja s hrvatskim institucijama u domovini i dijaspori;
  • suradnja s hrvatskim katoličkim misijama i drugim crkvenim institucijama.

Zahvaljujemo svima na suradnji, a posebice onima koji su nam do sada pomagali materialno i moralno.